Yusuf Tanrıkulu  ANAL FİSSÜRDE (MAKAT ÇATLAĞI) BOTOKS TEDAVİSİ

showcase image

Anal Fİssür Nedİr?

Anal bölgede yırtık/çatlak anlamına gelen “Anal Fissür”, hastanın sosyal yaşamını tamamen bozan ve tuvalette çıkmaktan korkutan ağrılı bir hastalıktır. Anal fissürün oluşmasındaki en temle neden kabızlık sonucu oluşan sert kalın dışkıdır. Bu dşkı anal kanalın normal kapasitesinin üstünde gerilmesine neden olmakta ve buradaki anal zarda yırtığa neden olmaktadır. Anal bölgede kanlanma makatın arka kısmında en az olduğundan yırtık en sık bu kısımda olmaktadır. Yırtık sonrası, makatın çıkış kısmında bulunan ve gaz-gayta kaçırmamızı engelleyen kas açığa çıkmaktadır. Bu kas dış etkenlere maruz kaldığında ileri derecede ağrı hissedilmekte ve kas kendi kendine kasılmaktadır. Bu da kabızlığı artırmakta ve bu süreç bir kısır döngü şeklinde devam etmektedir. Anal fissürün temelde 3 bileşeni vardır;

1. Fissür/çatlak: Makatın çıkış kısmındaki cilt ile birleşim yerindeki yırtık. Gözle görülür. Uzun süreli bir çatlak olursa üzerinde beyaz bir sıvı ve altta kas görülebilir.

2. Skin tag (deri çıkıntısı): Çatlağın uç kısmında ele gelen nohut tanesi boyutunda cilt çıkıntısı. Hastalar genellikle bunu meme olarak tarif ederler. Dışarıdan gözle görülür.

3. Hipertrofik papil: Ele gelen bu meme şeklindeki oluşumun makatın iç kısmında, çatlağın diğer ucunda oluşması. Ancak rektal tuşe yoluyla tespit edilebilir.

Anal Fissürün nedenleri nelerdir?

• Travma (Kabızlık ve sert dışkı, uzamış ishal, vajinal doğum, anal ilişki)

• Ana bölge cerrahileri

• İnflamatuar barsak hastalıkları (ülseratif kolit, Chron)

• Tüberküloz, sarkoidoz

• Anal kanserler

Anal Fissür Tedavileri nelerdir?

a. Konservatif Tedavi: Bunlar yaşam tarzı değişiklikleri, lifli gıdalarla beslenme, oturma banyosu ve düzenli egzersizleri içerir.

b. Topikal Kremler: Bu kremler iki türlüdür. İlk aşamada konservatif tedaviye ek olarak ağrı kesici özelliği olan kremler verilir. Bu şekilde tedavi 4 hafta şeklinde kullanılır. Hastaların büyük kısmı bundan fayda görür. Fayda görmeyen hastalara bunlara ilave olarak damar/kas gevşetici ilaçlar verilir. Ancak bunların baş ağrısı yapma potansiyeli vardır. Bu ilaçlarda 4 hafta kullanılır. Buna rağmen şikayetlerde düzelme olmazsa daha ileri tedaviye geçilir.

c. Cerrahi Tedavi: Bu tedavide makatın etrafındaki kasılmayı sağlayan kas kesilir. Bu diğer tedavilere nazaran en kesin çözüm sağlayan yoldur. Ancak kas kesilmesini takiben erken dönemde ya da yıllar sonra gaz ve gayta kaçırma şikayetleri görülebilir. Bu nedenle bu kararı verirken dikkat etmek gerekir.

d. Botoks Tedavisi: Cerrahi uygulandığında hastada ciddi şekilde gaz ve gayta kaçırma problemi görülmesi bekleniyorsa veya hasta cerrahi istemiyorsa en ideal çözümlerden birisi botokstur. Nüks ihtimali cerrahiye göre yüksek olmakla birlikte gaz ve gayta kaçırma riski cerrahiden oldukça azdır.

Botoks Ne işe Yarıyor?

Botoks, hastaya ciddi ağrılar yaşatan ve anormal bir şekilde kasılan kasların gevşetilmesi için kullanılmaktadır. Kas mekanizması olan her yerde kullanılabildiği için anal bölgedeki kaz spazmlarını da çözmek için tercih edilmektedir. Spazmı ortadan kaldırmak için iç kas bölgesine botoks enjekte edilmektedir. Kas spazmı çözüldüğü zaman kısır döngüde ortadan kalkmaktadır. İlacın belli bir etki süresi olduğu için zamanla etkisi kaybolmakta ve kas eski fonksiyonuna geri dönmektedir. Bu sure ortalama 6 ay sürmektedir. Bu sure zarfında hastanın dışkılama alışkanlığı ve kabızlığı düzeltilirse fissür sorunu da kendiliğinden düzelmiş olacaktır.

Botoxla Makat Çatlağı Tedavisi nasıl yapılır?

İlacın hangi kasa yapıldığını hissederek enjekte edebilmek için parmak anüse sokulur (rektal tuşe), bu işlem çok ağrılı olabileceği için öncesi uyuşturucu yapılarak ağrısız bir şekilde uygulanabilir. Genellikle çepeçevre kasın 4 kadranına enjeksiyon uygulanır. İşlem enjeksiyon kadar zahmetlidir, bu sayede hasta işlemden hemen sonra işine, evine veya sosyal yaşamına dönebilir.

Botox Avantajları Nelerdir?

• Ameliyatta bir kas kesilirken botoxda makatta kalıcı hasar oluşturulmaz.

• Kalıcı gaz ve gayta kaçırma oldukça azdır

• Tedavide başarı şansı yüksektir

• Uygulamadan hemen sonra işe dönülebilir.

• İşlem süresi oldukça kısadır.