Yusuf Tanrıkulu  OBEZİTE CERRAHİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Obezite ya da obez ne demektir?

Obezite vücutta aşırı yağ birikmesidir.

Obezitenin derecesi, boy ve kilo değeri üzerinden yapılan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ya da Body Mass Index (BMI) olarak adlandırılan formülle hesaplanır. Bu hesaplamada vücut ağırlığı boyumuzun metre cinsinden karesine bölünür. Vücut kitle indeksine göre obezitenin sınıflandırması şu şekilde yapılır;

Kategori VKİ Değerleri

Zayıf 18.5-24.9

Normal 25-29.9

Kilolu 30-39.9

Obez 40-49.9

Morbidobez ≥50

Süper obez <18.5

Kimlere obezite ameliyatı yapılır?

En basit tanımıyla; diyet ve egzersiz gibi cerrahi dışı yollarla kilo veremeyen ya da verdiği kiloları çok kısa sürede alan kişiler için obezite ameliyatı yapılabilir. Obezite cerrahisi için genel olarak 16 – 70 yaş aralığındaki VKİ’i 40 ve üzerinde olan kişiler ve 35 ile 40 arasında olup obeziteye bağlı şeker, yüksek tansiyon ve diz problemleri gibi yandaş hastalığı olanlar aday olabilir. VKİ 30 – 35 aralığında olanlar için hastaya özel değerlendirme yapılması tavsiye edilmektedir.

Obezite ameliyatı olmak isteyen hasta aşağıdakilerden en az bir tanesini karşılamalıdır;

1. VKİ ≥ 40

ya da

2. VKİ 35-39.9 ve şunlardan en az bir tanesi varsa:

Tip 2 Diabet: Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı

Uyku apnesi: Nonalkoliksteatohepatit

Hipertansiyon: Obezitehipoventilasyonsendromu

Hiperlipidemi: Mide reflü hastalığı

Astım: Venözstaz (varis benzeri hastalıklar)

Yaşam biçiminin bozulması: Şiddetli eklem rahatsızlığı

Şiddetli idrar kaçırma: Obezite nedeniyle başka ameliyatları olamama

ya da

3. VKİ 30-34.9 ve şunlardan bir tanesi varsa:

Kontrol edilemeyen Tip 2 Diyabet ya da Metabolik sendrom varlığı

Ameliyat olabilme şartlarını taşıyan kadın hastalar, ameliyat sonrası en az 1 yıl hamile kalmamalıdır.

Obezite ameliyatlarının tipleri nelerdir?

Obezite ameliyatları 3 kısma ayrılır:

1. Restriktif (hacim kısıtlayıcı) ameliyatlar. Gastrik bant (mide kelepçesi), Mide balonu, Mide katlama ve Sleevegastrektomi(tüp mide)

2. Malabsorptif (emilim bozucu) ameliyatlar. Biliointesinal bypass ve Duodenoileal bypass

3. Kombine (her ikisi birden) ameliyatlar. Roux-en-Y gastrik bypass, Biliopankreatikdiversiyon ± duodenalswitch